بازدید مسئولین محترم آموزش و پرورش استان مازندران
1397-09-18

بازدید معاون محترم آموزشی اداره کل آموزش پرورش استان مازندران جناب آقای خلیلی و معاون محترم آموزشی ناحیه 2 شهرستان ساری جناب آقای دکتر فلاحی و هیئت همراه از کلاسهای زیست فناوری استان مازندران.

در تاریخ 15 آذر 97 به مناسبت هفته پژوهش، معاون آموزشی اداره کل آموزش پرورش استان مازندران جناب اقای خلیلی و معاون آموزشی ناحیه 2 شهرستان ساری جناب آقای دکتر فلاحی و هیئت همراه ازدستاورد ها و کلاسهای زیست فناوری که در مدارس و پژوهشسراهای استان در حال برگزاری بودند در محل پژوهشسرای علیمحمدی ساری بازدید نمودند. در این بازدید ضمن ابراز رضایت مسئولین از روند اجرایی طرح نظام ملی زیست فناوری دانش آموزی ، راهنمایی های ارزنده ای در جهت ارتقا مسیر ارائه گردید. لازم به ذکر است در این بازدید مجریان طرح ملی و مسئولین گروه زیست فناوری دانش اموزی ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و پژوهشکده شمال پاستور ایران حضور داشتند.