اطلاعیه برگزاری کارگاه مدرسان ویژه در شهریور 97
1397-05-20
اولین کارگاه همسان سازی مدرسان زیست فناوری دانش آموزی کشور به منظور اعطای گواهی (( مدرس سطح ویژه )) در محل پژوهشکده شمال پاستور ایران در تاریخ 1تا 3 شهریور 97 برگزار می گردد.

همچنین در حاشیه این مراسم در یک نشست جانبی با حضور این مدرسین ویژه به منظور شکل دهی ساختار اولیه (( اتاق فکر زیست فناوری دانش آموزی)) تشکیل خواهد شد.

این کارگاه زیر نظر ستاد توسعه زیست فناوری و وزارت آموزش پرورش توسط گروه زیست فناوری دانش آموزی ستاد و پژوهش سرای اندیشه پویا (قطب زیست فناوری کشور) برگزار می گردد.

لازم به ذکر است کارگاه مدرسین میانی در هر استان طی هفته های آینده اعلام و برگزار می گردد.