0000-00-00
اطلاعیه برگزاری کارگاه

اولین کارگاه مدرسان ویژه کشوری زیر نظر ستاد توسعه زیست فناوری در تاریخ 1تا 3 شهریورماه 97 در پژوهشکده شمال پاستور آمل برگزار می گردد