قالب وردپرس شرکتی کوادکوپتر

ویدیو

کشت بافت گیاهی

کشت بافت گیاهی شاخه مهمی از زیست فناوری (بیوتکنولوژی) است و تعریف ساده آن عبارت است از رشد، تکثیر و یا نگهداری سلول، بافت و اندامهای گیاهی و یا یک گیاه کامل در یک محیط غیر طبیعی در شرایط کنترل شده که در اصطلاح به این محیط، محیط کشت می گویند...

...

فیلم آموزشی: نحوی کشت بافت درون شیشه ای گیاهی

فیلم آموزشی کشت بافت درون شیشه ای گیاهی زیر هود استریل: به کشت مواد گیاهی عاری از میکروب، اعم از بذر، جنین، بافت، سلول و پرتوپلاست گیاهان عالی در محیط ضدعفونی شده درون ظروف استریل مانند بطری های درب پیچ دار، کشت درون شیشه ای گیاهی گفته می شود. از کشت درون شیشه ای گیاهی به منظور گیاه افزایی، به نژادی گیاهی، تولید فراورده های بیوشیمیایی، بیماری شناسی گیاهی، نگهداری و انبار کردن بافت های گیاهی، پژوهش های علمی و غیره استفاده می شود.

...