قالب وردپرس شرکتی کوادکوپتر
بخش خدمات آموزشی » سلول و بافت

سلول و بافت

آشنایی با سلول

کوچکترین واحد ساختار و عملکرد در بدن هر موجود زنده را سلول می گوییم. بدن ما از چندین تریلیون سلول ساخته شده که بزرگ ترین آن ها هم قطر تار موی انسان است اما اکثر سلول های انسان بسیار کوچکترند، شاید یک دهم تار مو.

...