قالب وردپرس شرکتی کوادکوپتر

حسن لطفی

کشت بافت گیاهی

کشت بافت گیاهی شاخه مهمی از زیست فناوری (بیوتکنولوژی) است و تعریف ساده آن عبارت است از رشد، تکثیر و یا نگهداری سلول، بافت و اندامهای گیاهی و یا یک گیاه کامل در یک محیط غیر طبیعی در شرایط کنترل شده که در اصطلاح به این محیط، محیط کشت می گویند...

...