قالب وردپرس شرکتی کوادکوپتر

کود های زیستی

استفاده از کودهای شیمیایی برای افزایش تولید دانه، معمول ترین عملیات کشاورزی است. مصرف این کودهای معدنی امروزه از ۱۰ میلیون تن گذشته است. ساخت مواد شیمیایی، بسیار گران و وابسته به سوخت های فسیلی تجدیدناپذیر است. کودهای زیستی (گیاهان زنده به عنوان حاصلخیز کننده) مکمل ذخایر کمیاب کودهای شیمیایی در غنی سازی خاک هستند.

  • کودهای شیمیائی زمین را نیز آلوده می کنند. بنابراین به روش هایی نیاز است که بتوان از سایر کودها استفاده کرد تا به افزایش عملکرد منجر شوند.
  • امروزی با توجه به اثرات منفی کودهای شیمیائی، محققان در تلاشند تا از ریزجانداران خاکزی به منظور رفع این نقص، حذف سموم و سایر آلاینده های خاک و کمک به حفظ سلامت گیاه استفاده نمایند.

  • از گزینه های مناسب که می تواند بدون تخریب محیط زیست، باروری خاک و در نهایت افزایش عملکرد گیاه را تضمین نماید، استفاده از کودهای زیستی است.
  • ریزوباکتری های محرک رشد گیاه از مهمترین کود های زیستی است.
  • این باکتری ها با محلول کردن و افزایش جذب عناصر معدنی، بطور مستقیم با تثبیت نیتروژن و تولید هورمون های رشد سبب رشد گیاهان شده و عملکرد گیاهان زراعی را بهبود می بخشند.
  • این باکتری ها قادرند تا از طریق تولید و ترشح تنظیم کننده های رشد مثل اکسین و … باعث افزایش درصد جوانه زنی بذرها، ریشه زایی و گسترش ریشه شده و از این طریق با فراهم نمودن عناصر غذائی مورد نیاز گیاه از جمله نیتروژن و فسفر سبب افزایش رشد گیاه شوند.
  • از طرف دیگر به طور غیر مستقیم باعث کاهش یا پیشگیری از اثرات زیان آور بیماری زایی ریزجانداران دیگر می شوند.

استفاده تلفیقی از کودهای  زیستی  به  همراه  کودهای  شیمیائی  منجر  به  افزایش رشد و نمو و عملکرد گیاهان زراعی می گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *