قالب وردپرس شرکتی کوادکوپتر
بخش خدمات آموزشی » درس نامه » در جستوجوی مادهء ژنتیک

در جستوجوی مادهء ژنتیک

۱. ارائه مفهوم ژن:

 • گرگول مندل در سال ۱۸۶۵ اولین بار مفهوم ژن را ارائه کرد.
 • مندل با آزمایشات خود روی نخود فرنگی نحوی وراژت اطلاعات ژنتیکی را از والدین به فرزندان شرح داد و بیان کرد برای هر صفت یک عامل وجود دارد.
 • امروزه آن عامل را ژن می نامند.

۲. کشف نوکلئیک اسید:

 • تحقیقات اولیه که منجر به کشف نوکلئیک اسید شد به سال ۱۸۶۸ میلادی باز می گردد که دانشمندی به نام فردریک میشر  هسته را از سلول های چرکی روی باند زخم جداسازی کرد و نشان داد که هسته سلول دارای ترکیبات اسیدی فسفرداری می باشد که وی این ترکیبات را نوکلئین نامید.
 • داکسی ریبونوکلئیک اسيد (DNA)، ترکیب اصلی نوکلئین است.

۳. تهیه نوکلئیک اسید خالص:

 • تحقیقات ميشر توسط آلتمن ادامه یافت. این محقق در سال ۱۸۹۹ روشی را شرح داد که می توانست از مخمر و بافت های جانوری، نوکلئیک اسید خالص تهیه کند.

۴. اواخر قرن ۱۹:

 • مشخص شدن ساختمان داکسی ریبونوکلئیک اسید و ریبونوکلئیک اسید توسط شیمیدان ها.

۵. آزمایش فردریک گریفیت (۱۹۲۸):

 • در سال ۱۹۲۸ میکروب شناس انگلیسی به نام فردریک گریفیت پديدة تراریختی (Transformation) را کشف کرد.
 • تراریختی باکتریایی نوعی نوترکیبی است که در باکتری اتفاق می افتد.
 • گریفت برای انجام آزمایش خود از باکتری استرپتوکوکوسنومونیا استفاده کرد. این باکتری شبیه موجودات زنده دیگر دارای فنوتیپ های متفاوتی می باشد.
 • او دو باکتری را انتخاب کرد که یکی صاف و دارای کپسول و دیگری خشن و فاقد کپسول بود.
 • ابتدا باکتری های کپسول دار را به موش ها تزریق کرد و مشاهده کرد که موش ها در اثر ابتلا به بیماری مردند ولی زمانی که باکتری های بدون کپسول را به موش ها تزريق گرد، موش ها زنده ماندند.
 • در آزمایش بعدی ابتدا باکتری های کپسول در را با حرارت کشت و سپس باکتری های مرده را به موش ها تزریق کرد. این بار نیز موش ها زنده ماندند.
 • در مرحله بعد باکتری های کپسول داری که با حرارت کشته شده بودند را به همراه باکتری های بدون کپسول زنده به موش ها تزریق کرد و با کمال تعجب دریافت که موش ها مردند.
 • فردریک گریفیت علت بیماری زایی را در وجود کپسول جستجو کرد.

۶. DNA عامل تراریختگی (۱۹۴۴):

 • در سال ۱۹۴۴ سه دانشمند دیگر به نام های اسوالد آوری،  کولین مک لود و مکلین مک کارتی آزمایش دیگری را انجام داده و نشان دادند که عامل تراریختی DNA است.
 • آنها عمل تراریختی باکتری فاقد کپسول به کپسول دار را در لوله آزمایش انجام دادند. برای این عمل، باکتری نوع کپسول دار را لیز کرده و ماکرو مولکول های مختلف سلولی از قبیل چربی ها، پلی ساکاریدها، پروتئین ها، RNA و DNA را جداسازی کردند.
 • سپس هر ماکرومولکول را به طور جداگانه مورد آزمایش قرار گرفت تا مشخص شود که ماده تراریخت کننده باکتری فاقد کپسول به نوع کپسول دار کدام ماکرومولکول است؟
 • آنها نشان دادند، که DNA عامل تراریختی است.
 • ولی از آنجایی که DNA تهیه شده دارای مقداری پروتئین و RNA بود، نتیجه گیری قطعی نبود. به همین منظور از آزمایش هضم آنزیمی برای تایید کار استفاده کردند.
 • ابتدا باکتری کپسول دار را با حرارت کشته و عصاره سلولی که عمدتا حاوی DNA بود را به محیط کشت باکتری بدون کپسول اضافه کردند و سپس روی محیط کشت جامد رشد دادند.
 • در میان باکتری های بدون کپسول رشد یافته ، تعدادی باکتری کپسول دار نیز  رشد یافته بود. این آزمایش نشان می داد که عامل تراریختگی با حرارت و مرگ باکتری از بین نمی رود.
 • در مرحله بعد به عصاره باکتری کپسول دار ، آنزیم RNase و پروتئازاضافه کردند و سپس عصاره تیمار شده را به محیط کشت حاوی باکتری بدون کپسول اضافه کردند و روی محیط کشت جامد رشد دادند، در این مرحله نیز تعدادی کلونی باکتریایی نوع کپسول دار رشد یافت.
 • این آزمایش نشان داد که RNA و پروتئین، عامل تراریختی نیستند.
 • در مرحله آخر به عصاره باکتری نوع کپسول دار آنزیم DNase اضافه کرده و آزمایش را تکرار کردند ولی در این مرحله هیچ باکتری نوع کپسول دار رشد نیافت. این آزمایش نشان می دهد که عامل تراریختگی باکتری نوع بدون کپسول به کپسول دار DNA است.

—————————————————

توضیح تصویر شاخص: افراد از راست به چپ ۱. اسوالد آوری ۲. فردریک گریفیت ۳. فردریک میشر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *