قالب وردپرس شرکتی کوادکوپتر
بخش خدمات آموزشی » درس نامه » حقایق علمی » توالی یابی DNA: روش سنگر

توالی یابی DNA: روش سنگر

وقتی یک ژن شناسایی می شود، برای شناخت دقیق و بررسی آن باید توالی نوکلئوتیدی آن ژن مشخص شود. روش تعیین توالی DNA ، اولین بار در سال ۱۹۷۵ به وسیله سنگر (F.Sanger) ارائه شد. این روش که براساس همانندسازی DNA به وسیله DNA پلی مراز عمل می کرد، روش مثبت –منفی نامیده شد.

روش ختم سنتز DNA یا روش سنگر:

 • این روش بر پایه همانندسازی DNA می باشد و انجام واکنش به DNA تک رشته ای به عنوان الگو، پرایمر، DNA پلی مراز و dNTP (داکسی ریبونوکلئوتید ) نیاز دارد.
 • در این واکنش علاوه بر مواد مذکور به سیستم، دی داکسی ریبونوکلئوتید (ddNTP) نیز اضافه می شود.

 • واکنش همانندسازی DNA در چهار لوله انجام می پذیرد و عناصر مورد نیاز برای همانندسازی به چهار لوله اضافه می شوند.
 • تفاوت چهار لوله در نوع دی داکسی ریبونوکلئوتید (ddNTP) می باشد.
 • به طوری که در لوله اول ddATP، در لوله دوم ddTTP، در لوله سوم ddCTP و در لوله چهارم ddGTP اضافه می شود.
 • واکنش همانندسازی در حضور dNTP ادامه می یابد.
 • ولی اگر به جای  dNTP، ddNTP اضافه شود، سنتز DNA متوقف می شود.
 • زیرا ddNTP فاقد گروه هیدروکسیل در انتهای ‘۳ هستند.
 • بنابراین در هر لوله بر حسب نوع دی داکسی ریبونوکلئوتید (ddNTP) که دارد، عمل همانندسازی در جایگاه های خاصی متوقف می شود.
 • برای مثال در لوله ای که حاوی ddATP می باشد، در یکسری از محصولات، در رشته در حال سنتز در جایگاه هایی که آدنيلات (A) وجود دارد، همانندسازی متوقف می شود.
 • سپس محصولات چهار لوله الکتروفورز می شود.
 • پس از الکتروفورز محصولات چهار لوله روی ژل آکریل آمید، DNAهایی که حتی در یک نوکلئوتید با هم اختلاف دارند از هم جدا می شوند. ژل آکریل آمید حاوی اوره می باشد، بنابراین DNA واسرشته شده و رشته تازه سنتز شده از رشته الگو جدا می شود و با توجه به این که در سنتز DNA از نوکلئوتیدهای نشان دار استفاده شده بنابراین فقط رشته های سنتز شده، بعد از اتورادیوگرافی قابل مشاهده هستند.

پس از آن در سال ۱۹۷۷ دو روش تعیین توالی ابداع شد. یکی روش ختم سنتز DNA که به وسیله سنگر و كالسون ابداع شد و دیگری روش هضم شیمیایی که به وسیله ماكسام و گیلبرت پدید آمد. پس از آن تا به امروز روشهای تعیین توالی DNA، دائما در حال توسعه و بهبود می باشند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *