قالب وردپرس شرکتی کوادکوپتر

تخمیر چیست؟

میکروارگانیسم ها برای تولید مواد غذایی نظیر پنیر، ماست، سرکه های تخمیری و نوشیدنی ها استفاده شده اند. این فرایندها به واسطه فناوری تخمیر امکان پذیر بوده است. امروزه فناوری تخمیر به عنوان فناوری فراوری زیستی شناخته می شود.

تخمیر یا فراوری زیستی:

 • فراوری زیستی شامل مجموعه ای از واکنش های پیچیده کاتالیز شده آنزیمی در میکروارگانیسم های خاص است. این واکنش ها به شرایط فیزیکی و شیمیایی محیط وابستگی زیادی دارند.
 • فراوری زیستی موفق زمانی اتفاق خواهد افتاد که عوامل مهم و اساسی به طور بهینه در کنار هم عمل کنند.

روش های استفاده از فراوری زیستی:

 • تولید فراورده های مختلف مرتبط با غذاها و نوشیدنی ها
 • تولید انبوه متابولیت های اولیه ضروری نظیر اسیدهای لاکتیک و استیک، گلیسرول، استون، بوتیل الكل، اسیدهای آلی، اسیدهای آمینه، ویتامین ها و پلی ساکاریدها
 •  تولید متابولیت های ثانویه (متابولیت هایی که ظاهرا نقش مهمی در متابولیسم موجود ندارند) تظير پنی سیلین، استرپتومایسین، سفالوسپورین، جیبرلین و…
 • تولید انواع زیادی از آنزیم های مفید صنعتی مانند آنزیم های خارج سلولی از قبیل اینورتاز، آسپاراژیتازه اندونوکلئازهای برشی و …
 • استفاده از سلول های گیاهان و جانوران عالی برای تولید بسیاری از فراورده های مهم مانند کشت های سلول گیاهی که در تولید طعم ها، عطرها و داروها استفاده می شوند، یا کشت سلول جانوری که برای تولید واکسن ها، آنتی بادی ها، مولکول های پروتئینی نظیر اینترفرون، اینترولوکین ها و … استفاده می شود.

چگونگی اجرای فراوری زیستی:

 • اساسا در فناوری فراوری زیستی بدون در نظر گرفتن اینکه چه موجودی انتخاب شود، چه محيط کشتی به کار رود و یا چه فراوردهای تولید می شود، از مراحل بسیار مشابهی استفاده می شود.
 • معمولا سلول های زیادی در شرایط کنترل شده و مشخص رشد می کنند. موجودات زنده کشت شده و براساس یک سیستم فیزیکی و تکنیکی (بیوراکتور) و همچنین اجزای مناسب محیط کشت و شاخص های تنظیم رشد محیطی نظیر درجه حرارت و هوادهی، برای تشکیل فراورده های موردنظر القا می شوند.
 • در ساده ترین حالت، فراوری زیستی را می توان در ترکیبی از میکروارگانیسم ها و محیط کشت غذایی مایع مشاهده کرد که در آن اجزا با هم برهم کنش دارند؛ مثلا سلول های مخمر با نوعی محلول قندی برای ایجاد الكل.
 • برای اینکه فراوری زیستی فرایندهای پیشرفته تر و پیچیده تر، در مقیاس وسیع به طور کارا و آسان انجام گیرد و با مقادیر مشخصی از مواد و مایه تلقیح خام، تولید تکرارپذیری از فراورده را داشته باشد، کنترل کل سیستم ضروری است.

بهره برداری مناسب از پتانسیل موجود زنده در تشکیل فراورده های خاص با کیفیت مشخص و به مقدار زیاد، اطلاعات جامعی از مکانیسم های بیوشیمیایی تولید فراورده مورد نیاز خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *