قالب وردپرس شرکتی کوادکوپتر
بخش خدمات آموزشی » خدمات آموزشی » انیمیشن » انیمیشن ساختار مولکولی DNA

انیمیشن ساختار مولکولی DNA

۱.ساختار مولکولی DNA:

 • DNA یا دئوکسی ‌ریبونوکلئیک اسید مولکولی اطلاعاتی است که در توالی نوکلئوتیدهایش حاوی اطلاعات لازم جهت ساخته شدن تمامی پروتئین های یک موجوده زنده، و بنابراین سلول ها و بافت های آن موجود می باشد.
 • ساختار اولیه DNA به صورت پلیمرهایی خطی است که از مونومر های به نام نوکلئوتید تشکیل شده اند.
 • در تمامی موجودات زنده DNA تنها از چهار نوکلئوتید مختلف تشکیل شده اند.تمامی نوکلئوتیدها DNA متشکل از:
 • یک باز آلی نیتروژن دار آدنین(A)، گوانین(G)، سیتوزین(C) یا تیمین(T)
 • یک گروه فسفات
 • یک مولکول قند داکسی ریبوز می باشد.
 • بازهای پورین که دارای یک جفت حلقه ی به هم متصل می باشند شامل آدنین و گوانین
 • بازهای پیریمیدین دارای یک حلقه می باشند، شامل بازهای سیتوزین و تیمین
 • مطالعه ادامه مطلب DNA چیست؟…

۲.انیمیشن ساختار مولکولی DNA:

 • ترجمه: پروین مقدم
 • تدوین: حسن لطفی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *